ZAMJENE ZA UTORAK 24.10.2017.

ZAMJENE ZA UTORAK 24.10.2017.

1.sat: 3.c – ne dolaze

2.sat: 1.e – geografija – 323

3.sat: 1.f – tzk – tzk1

4.sat: 4.d – biologija – 222

6.sat: 1.a – latinski – 230

7.sat: 3.c – dio ide kući (Njem)