ZAMJENE ZA SRIJEDU 18.10.2017.

ZAMJENE ZA SRIJEDU 18.10.2017.

1.sat: 1.d – ne dolaze

1.sat: 2.a – ne dolaze

1.sat i 2.sat – 4b – radionica – 322

2.sat: 2.d – tzk – 221

3.sat: 3.d – geografija – 312

4.sat: 4.d – glazbeni – 209

4.sat: 3.b – njemački – 312

5.sat: 1.b – radionica – 221

5.sat: 4.c – kemija – 208

6.sat: 1.c – tzk – 228

6.sat: 1.e – dio ide kući/dio vjeronauk

6.sat: 2.b – ide kući

6.sat: 4.c – radionica – 219

6.sat i 7.sat: 3.a – ide kući

7.sat: 1.c – radionica – 208