Poziv na sudjelovanje na Statističkoj olimpijadi

Državni zavod za statistiku u suradnji s Visokim učilištem Algebra i Hrvatskim statističkim društvom, uz posebno pokroviteljstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja te podršku Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Hrvatske zajednice županija, prvi put organizira Statističku olimpijadu u sklopu Eurostatovog projekta Support for statistical literacy actions in the area of a competition, gamification, e – learning.

ESO jest natjecanje u organizaciji Eurostata i brojnih europskih nacionalnih statističkih ureda sa svrhom promicanja statističke pismenosti među srednjoškolcima.

Cilj  je potaknuti znatiželju i interes srednjoškolaca te njihovih nastavnika za statistiku. Statistička olimpijada pokazat će koliko su srednjoškolci upoznati sa statističkim pojmovima i izračunima, koliko je statistika zastupljena u srednjim školama, ponajprije u nastavnom predmetu Matematika, kolike su mogućnosti stvarne primjene stečenoga statističkog znanja, ali i koliko se srednjoškolci snalaze pri pretraživanju raspoloživih statističkih podataka te koliko ih stvarno razumiju. Nastavnicima će pružiti ideje kako statističke podatke uključiti u svakodnevan rad sa srednjoškolcima te kako na primjerima iz stvarnog života mogu na jednostavan i zanimljiv način objasniti kompleksne statističke pojmove. Uz sve navedeno, Statistička olimpijada, kao i svaka olimpijada, trebala bi potaknuti srednjoškolce i njihove mentore na timski rad i suradnju u ostvarivanju zajedničkih ciljeva na putu prema uspjehu.

Natjecanje se sastoji od dvije faze − nacionalne i europske, koje će se održati tijekom tekuće školske godine. Finalistima obje kategorije nacionalne faze natjecanja omogućit će se sudjelovanje u europskoj fazi natjecanja, gdje će svoje snage moći odmjeriti s europskim kolegama. Nacionalna faze odvijat će se na hrvatskome, dok će za europsku fazu natjecanja biti potrebno poznavanje engleskog jezika.

Više informacija možete pronaći na stranici olimpijada.dzs.hr