Zamjene za srijedu 4.10.

Zamjene za srijedu 4.10.

1. sat: 1.f – ne dolaze

2. sat: 1.f – radionica uspješnog učenja – 216

3. i 4. sat: 1.d – radionica uspješnog učenja – 228

5. sat: 4.e – hrvatski – 230

6. sat: 4.b – ide kući

7. sat: 1.a – ide kući

7. sat: 4.e – ide kući