Zamjene za utorak (3.10.2017.)

Zamjene za utorak 3.10.

3. sat: 1.e – radionica uspješnog učenja – 312

4. sat: 1.a – matematika – 312

5. sat: 1.a – radionica uspješnog učenja – 312

6. i 7. sat – 3.d – ide kući