Prigovori na ocjenjivanje Državne mature

Prigovore na ocjenjivanje možete podnijeti 14.9. u vremenu od 9-12 sati, a u petak 15.9. u vremenu od 8-9 sati u kabinetu 316 na 2. katu. Prigovori se podnose vlastoručnim ispunjavanjem obrasca koji ćete dobiti od profesora Matha u kojem ćete ukratko opisati prigovor.