ZAMJENE ZA PETAK (8.9.)

ZAMJENE ZA PETAK (8.9.)
 1. i 2. sat: 1.e – ne dolaze
1.sat: 2.b – ne dolaze
2. sat: 2.a – engleski – 222
3.sat: 3.a – logika – 222
4.sat: 1.e – biologija – 211
4.sat: 4.a – hrvatski – 222
5.sat: 2.b – latinski – 216
6.sat: 1.c – fizika – 209
6. sat: 3.b – likovni- 213,  1.b -etika -217
6.sat: 3.e – idu kući
7.sat: 1.a – idu kući