Profesionalna orijentacija u I. gimnaziji u školskoj godini 2016./2017.

Svake godine jedna generacija maturanata nalazi se pred velikom životnom odlukom: „Koji fakultet upisati?“. Mnogi od „malih nogu“  točno znaju čime će se jednog dana baviti, što se često do prave odluke raspline, dok neki do zadnjeg trena ne znaju što ih zanima i u čemu su dobri. Radi spomenutog, nekima je potrebna pomoć i podrška kako bi osvijestili koje su njihove jake strane i na temelju toga odlučili koje će biti njihovo buduće zanimanje. Cilj profesionalne orijentacije je pomoći svakom maturantu da u skladu sa svojim interesima, sposobnostima i vrijednostima izabere fakultet u kojem će ostvariti svoj puni potencijal. Zbog toga se tijekom cijele školske godine u suradnji s vanjskim suradnicima provode aktivnosti od strane školske psihologinje i socijalne pedagoginje kojima se želi ostvariti taj cilj.

Na početku školske godine 2016./2017. školska psihologinja provela je anketu u maturalnim razredima kako bi se utvrdio interes maturanata za predstavljanje pojedinih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U skladu s iskazanim interesom organizirana su predstavljanja pojedinih fakulteta. Tako su primjerice bivši učenici škole predstavili nekoliko fakulteta: Građevinski, Kineziološki, Filozofski, Medicinski, Ekonomski, Edukacijsko rehabilitacijski, Fakultet elektrotehnike i računalstva i Fakultet strojarstva i brodogradnje. Uz to, posjetili su nas i predstavnici Sveučilišta Sjever kao i predstavnici agencije Integral edukacijski programi koji su našim maturantima objasnili koja su njihova prava i povlastice studiranja u inozemstvu. Uz to, maturanti su imali prilike posjetiti i 12. Sajam stipendija gdje su mogli saznati koje su mogućnosti dobivanja stipendije za vrijeme studiranja. Isto tako, imali su prilike prisustvovati Smotri sveučilišta na kojoj su mogli saznati više o studijskim programima, uvjetima upisa, studentskom životu i smještaju.

Tijekom prvog polugodišta u svim četvrtim razredima školska psihologinja provela je radionicu profesionalnog usmjeravanja i informiranja „Kamo nakon završene srednje škole?“ u sklopu koje su učenici imali priliku promišljati svoje interese, vrijednosti i sposobnosti, rješavati on-line upitnike profesionalnog usmjeravanja, informirati se o studijima Sveučilišta u Zagrebu, državnoj maturi i situaciji na tržištu rada te su upućeni na relevantne on-line izvore podataka i manifestacije profesionalnog usmjeravanja koje se održavaju izvan škole. Početkom mjeseca studenog za sve četvrte razrede organizirano je predavanje Centra za informiranje i savjetovanje u karijeri HZZ-a (CISOK). Učenicima koji su izrazili želju za dodatnom profesionalnom podrškom, otvorena je mogućnost da posjete CISOK  gdje su educirani stručnjaci pomogli onima koji su se dvoumili koji fakultet upisati.

U listopadu 2017., u suradnji sa Zakladom Znanje na djelu, grupa učenika maturalnih razreda sudjelovala je na dvodnevnom skupu u Poreču pod nazivom: „Istražujem svijet rada u turizmu“.

Stručna služba škole stajala je na raspolaganju za profesionalno usmjeravanje i onim učenicima koji su odlučili promijeniti školu, prekinuti školovanje i sl. čime se osiguralo da svaki učenik dobije točnu i pravovremenu informaciju na osnovi koje je mogao donijeti i valjanu odluku o svojoj budućnosti.

Od školske 2016./2017. godine obogaćeni smo još jednim vrijednim programom koji je provela socijalna pedagoginja škole pod nazivom „Priprema, pozor, SAD!“. Program se sastojao od četiri radionice koje su provedene među zainteresiranim maturantima. U okviru spomenutog projekta učenici su imali priliku upoznati se s vještinama upravljanja karijerom koje su značajne za nastavak obrazovanja i/ili prelazak na tržište rada. Učenici su imali priliku napraviti samoprocjenu (u odnosu na znanje, sposobnosti, interese, vrijednosti, uloge) te sukladno tome planirati i postaviti profesionalne ciljeve kao i unaprijediti svoje samoprezentacijske vještine te načine (tehnike i metode) aktivnog traženja posla. Dio sadržaja odnosio se i na prelazak te prilagodbu na studij za one učenike koji su planirali nastaviti obrazovanje na visokoškolskim institucijama.

u.z. Aleksandra Huis, mag. psych

stručni suradnik – psiholog I. gimnazije

Ivana Štefok, prof.

stručni suradnik- psiholog I. gimnazije