Predmetni ispiti za učenike

Predmetni ispiti za učenike održat će se prema sljedećem rasporedu:

L. H. (1.a):

– tjelesna i zdravstvena kultura – 21.6. u 9,00 sati

– kemija – 26.6. u 13,00 sati

– matematika – 27.6. u 12,00 sati

– latinski jezik – 30.6. u 8,00 sati

 

L. I. Š. (3.c):

– hrvatski jezik – 30.6. u 9,00 sati

 

I. P. (3.e):

– geografija – 21.6. u 12,00 sati

 

M. Ž. (3.e):

– kemija – 26.6. u 13,00 sati

– matematika – 28.6. u 9,00 sati

– hrvatski jezik – 30.6. u 9,00 sati

 

L. P. (4.c):

– matematika – 21.6. u 10,00 sati