Državna smotra LiDraNo 2017.

Na državnu razinu smotre LiDraNo plasirali su se:

  • Sven Šimunović, 3.e s kazivanjem poezije R. Tagorea Vrtlar (pojedinačni scenski nastup)
  • Lena Medar, 3.c s kazivanjem poezije M. Krleže Mrtvi (pojedinačni scenski nastup)
  • Karlo Sokol, 2.a s prikazom kazališne predstave “Infernalije
Čestitamo učenicima i njihovim mentorima, profesorima Ivanu Janjiću i Antoniji Sikavica Joler!