Pravilnici

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera možete pročitati ovdje
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi-pročišćeni tekst 2019. možete pročitati ovdje
Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama možete pročitati ovdje
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole možete pročitati ovdje
Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu možete pročitati ovdje