I. gimnazija dobila je zahvalnicu FER-a

I. gimnazija dobila je na svečanoj proslavi Dana fakulteta elektrotehnike i računarstva Zahvalnicu za istaknuti doprinos u srednjoškolskom obrazovanju i nagradu za najbolje rangiranog kandidata iz škole pri upisu na fakultet u akademskoj godini 2016./2017.