I. gimnazija dobila Zahvalnicu za sudjelovanje u istraživanju PISA 2015.

I. gimnazija je dobila Zahvalnicu za sudjelovanje u PISA istraživanju 2015. u organizaciji Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. U istraživanju je sudjelovalo 38 učenika, a istraživanje se provelo 4. ožujka u školi.

Pisa 2015 šesti je ciklus PISA istraživanja koja se provode od 2000. godine i u kojima je sudjeluje više od 70 zemalja. Istraživanjem su obuhvaćeni učenici u dobi oko 15 godina starosti a procjenjuje se njihova pripremljenost za život odraslih. Upitnikom se ispitivala prirodoslovna, matematička i čitalačka pismenost učenika.