Sufinanciranje međumjesnog prijevoza

Objavljujemo tumačenje Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza i popis naselja koja ulaze u sastav Grada Zagreba. Učenici kojima je mjesto prebivališta/boravišta u navedenim naseljima, imaju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ukoliko su ispunjeni i ostali uvjeti iz Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza.  file icon pdf Tumacenje.pdf