Učenički servis

I. gimnazija sklopila je ugovor s Učeničkim servisom Željezničarske škole. Za detalje kontaktirajte tajništvo škole ili pročitajte na web stranici.

 

PRILIKOM UČLANJENJA POTREBNO JE PRILOŽITI:

ZA MALODOBNOG UČENIKA:
* potvrdu o statusu redovitog učenika srednjoškolske ustanove
* PRESLIKU DOKUMENTA KOJI SADRŽI  JMBG učenika TE PRESLIKU  DOKUMENTA KOJI SADRŽI OIB UČENIKA
* popunjenu tiskanicu s općim podacima o učeniku, tiskanicu izjave o ostvarenju prihoda, tiskanicu suglasnosti za malodobnog učenika (sve tiskanice preuzimaju se u učeničkom servisu ili se ispisuju sa WEB stranice ŽTŠ
* presliku osobne iskaznice roditelja (onog koji potpisuje suglasnost i izjavu)
* 10 kuna za člansku karticu
* PRESLIKU otvorenog žiro računa u banci po izboru (žiro račun nije neophodan prilikom učlanjenja, ali ga je potrebno dostaviti nakon završetka rada radi isplate, ne može se koristiti žiro račun roditelja,  tekući račun i ostale kartice).

ZA PUNOLJETNOG UČENIKA:
* potvrdu o statusu redovitog učenika srednjoškolske ustanove
* PRESLIKU DOKUMENTA KOJI SADRŽI  JMBG učenika , TE PRESLIKU DOKUMENTA KOJI SADRŽI OIB
* popunjenu tiskanicu s općim podacima i  izjavu o ostvarenju prihoda (tiskanice se preuzimaju u učeničkom servisu ili se ispisuju sa WEB stanice ŽTŠ
* 10 kuna za člansku karticu
* PRESLIKU otvorenog žiro račun u banci po izboru (žiro račun nije neophodan prilikom učlanjenja, ali ga je potrebno dostaviti nakon završetka rada radi isplate, ne može se koristiti tekući račun i ostale kartice).

Napomena: za svaku novu školsku godinu učenik treba donijeti potvrdu da je i dalje redoviti učenik radi produženja članske iskaznice.