Profesionalna orijentacija u I. gimnaziji

Svake godine jedna generacija maturanata nalazi se pred velikom životnom odlukom: „Koji faks upisati?“. Mnogi od „malih nogu“ točno znaju čime će se jednog dana baviti, što se često do prave odluke raspline, dok neki do zadnjeg trena ne znaju što ih zanima i u čemu su dobri. Radi spomenutog, nekima je potrebna pomoć i podrška kako bi osvijestili koje su njihove jake strane i na temelju toga odlučili koje će biti njihovo buduće zanimanje. Cilj profesionalne orijentacije je pomoći svakom maturantu da u skladu sa svojim interesima, sposobnostima i vrijednostima izabere fakultet u kojem će ostvariti svoj puni potencijal. Zbog toga se tijekom cijele školske godine u suradnji s vanjskim suradnicima provode aktivnosti od strane školske psihologinje i socijalne pedagoginje kojima se želi ostvariti taj cilj.

Na početku školske godine, provodi se anketa u maturantskim razredima kako bi se saznalo koje prezentacije pojedinih fakulteta bi ih zanimale, te se u skladu s iskazanim interesom određuje raspored predavanja pojedinih fakulteta koje predstavljaju bivši učenici. Na taj način maturanti mogu dobiti vrlo korisne informacije iz prve ruke o određenom fakultetu koji ih zanima. Tako su primjerice ove školske godine došli bivši učenici škole koji su predstavljali nekoliko fakulteta: Građevinski, Kineziološki, Filozofski, Medicinski, Ekonomski, Edukacijsko rehabilitacijski, Fakultet elektrotehnike i računalstva i Fakultet strojarstva i brodogradnje. Uz to, posjetili su nas i predstavnici Sveučilišta Sjever kao i predstavnici agencije Integral Edukacijski Programi koji su našim maturantima objasnili koja su njihova prava i povlastice studiranja u inozemstvu. Uz to, maturanti su imali prilike posjetiti i 12. Sajam stipendija gdje su mogli saznati koje su mogućnosti dobivanja stipendije za vrijeme studiranja. Isto tako, imali su prilike prisustvovati Smotri sveučilišta na kojoj su mogli saznati više o studijskim programima, uvjetima upisa, studentskom životu i smještaju. U listopadu prošle godine, neki učenici maturantskih razreda su sudjelovali i na dvodnevnom skupu u Poreču pod nazivom: „Istražujem svijet rada u turizmu“.

Ukoliko učenici izraze želju za dodatnom profesionalnom podrškom, imaju mogućnost posjetiti i CISOK – Centar za informiranje i savjetovanje u karijeri HZZ-a gdje educirani stručnjaci mogu pomoći onima koji ne znaju ili se dvoume koji fakultet upisati.  Stručna služba škole stoji na raspolaganju u profesionalnom usmjeravanju i ako učenik odluči promijeniti školu, prekinuti školovanje i sl. kako bi se osiguralo da svaki učenik posjeduje točnu i pravovremenu informaciju s kojom onda može donijeti i valjanu odluku o svojoj budućnosti.

Od školske 2016./2017. godine obogaćeni smo još jednim vrijednim programom koji provodi socijalna pedagoginja škole pod nazivom „Priprema, pozor, SAD!“, a sastoji se od četiri radionice koje se provode među zainteresiranim maturantima. U okviru spomenutog projekta učenici imaju priliku upoznati se s  vještinama upravljanja karijerom značajnim za nastavak obrazovanja i/ili prelazak na tržište rada. Imaju priliku napraviti samoprocjenu (u odnosu na znanje, sposobnosti, interese, vrijednosti, uloge) te sukladno tome planirati i postaviti profesionalne ciljeve kao i unaprijediti svoje samoprezentacijske vještine te načine (tehnike i metode) aktivnog traženja posla. Dio sadržaja odnosi se i na prelazak te prilagodbu na studij za one učenike koji planiraju nastaviti obrazovanje na visokoškolskim institucijama.

u.z. Aleksandra Huis, mag. psych

stručni suradnik – psiholog I. gimnazije