INFORMACIJE

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED

KLASA: 602-03/16-01/292

URBROJ: 251-84-16-01

Na temelju članka 22.stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 7/17.),  Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15, NN 47/17)  i Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. (KLASA: 602-03/17-06/00015,  URBROJ:  533-25-17-0005) od 12. svibnja 2017.; u daljem tekstu: Odluka), I. gimnazija objavljuje

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje (.docx).

 

Odluka o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. (.pdf)

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (.pdf)