Dopunski rad za učenike

Dopunski rad za nastavni predmet Logika održat će se u sljedećim terminima:

1. srpnja (ponedjeljak) – 10:00-13:00

2. srpnja (utorak) – 10:00-13:00

3. srpnja (srijeda)- 10:30-12:00

Dopunski rad za nastavni predmet Geografija održat će se u sljedećim terminima:

2. srpnja (utorak) – 10:30-13:30

3. srpnja (srijeda) – 10:00-13:00

4. srpnja (četvrtak) – 10:00-11:30