Održana predavanja školske liječnice o zaštiti reproduktivnog zdravlja

U sklopu Školskih preventivnih strategija – zdravstveni odgoj, u suradnji sa školskom medicinom i nadležnom školskom liječnicom dr. med V. Jureša, u razdoblju od 11.-20. lipnja 2024. završen je ciklus predavanja o zaštiti reproduktivnog zdravlja. Predavanja su održana za učenike/ice prvih i drugih razreda, a pokrivala su područje zaštite od spolno prenosivih bolesti te kontracepcije i spolno odgovornog ponašanja mladih.