Zamjene za četvrtak, 23. 5. 2024.

1. sat: 1. b – ne dolazi

1. i 2. sat: 3. d – ne dolazi

1. i 2. sat: 4. e – ne dolazi

2. sat: 2. c – Matematika – 228

3. sat: 1. e – Fizika – 217

3. sat: 3. a – Likovna umjetnost – 320

4. sat: 2. c – Fizika – 320

4. sat: 4. d – Povijest, umjesto 1. sat – 318

5. sat: 3. e – Geografija – 309

6. sat: 1. c – ide doma

7. sat: 3. e – ide doma

6. i 7. sat: 4. e – ide doma

6. i 7. sat: Španjolski jezik (izborni) kod prof. Polančec neće se održati

6. i 7. sat: Španjolski jezik (izborni) kod prof. Morduš neće se održati

8. sat: Španjolski jezik (fakultativni) kod prof. Polančec neće se održati