Zamjene za ponedjeljak, 20. 5. 2024.

1. sat: 1. d – ne dolazi

1. sat: 2. c – ne dolazi

2. sat: 3. b – Fizika – 320

2. sat: 4. a – Stručni tim škole – 228

3. sat: 3. b – Matematika, umjesto 7. sat – 216

5. sat: 2. b – Hrvatski jezik – 320