Učenice fakultativne psihologije uče o organizacijama civilnog društva

U srijedu 20.3.2024. psihologinja pripravnica Andrea Kapelina, u sklopu svog dvotjednog vježbeničkog staža kod školske psihologinje Vlaste Lukačević, održala je prezentaciju o organizaciji civilnog društva “Ženska soba” za učenice fakultativne nastave iz psihologije.

“Ženska soba” osnovana je i djeluje s ciljem prevencije i suzbijanja seksualnog nasilja, pružanja direktne podrške i pomoći osobama koje su preživjele seksualno nasilje te promocije i zaštite seksualnih prava.