Zamjene za ponedjeljak, 18. 3. 2024.

1. i 2. sat: 2. d – ne dolazi

4. sat: 3. b – Geografija – 322

5. sat: 3. b – Matematika, umjesto 7. sat – 322

5. sat: 1. d – Latinski jezik – 314

6. sat: 4. d – Matematika – 322

7. sat: 1. f – ide doma

7. sat: 4. c – ide doma