Zamjene za srijedu, 6. 3. 2024.

1. sat: 1. a – ne dolaze

2. sat: 1. d – Fizika, umjesto 1. sat – 318

3. sat: 2. e – Likovna umjetnost – 323

4. sat: 1. a – Stručni tim škole – kinodvorana

4. sat: 3. a – Sociologija – 315

5. sat: 1. a – Pedagoška radionica – 317

5. sat: 3. c – Sociologija – 211

5. sat: 4. b – Engleski jezik – 228

6. sat: 1. c – Fizika – 209

6. sat: 4. e – Geografija – 211

7. sat: 2. d – Matematika – 211

7. sat: 4. c – ide doma