Zamjene za petak, 1. 3. 2024.

1. sat: 2. b – ne dolazi

1. sat: 4. a – Stručni tim škole – kinodvorana

2. sat: 3. a – Sociologija – 309

2. i 3. sat: 2. b – Fizika – 208

4. sat: 3. b – Stručni tim škole – kinodvorana

4. i 5. sat: 4. b – Fizika – 208