Zamjene za srijedu, 28. 2. 2024.

1. sat: 3. e – ne dolazi

2. sat: 1. f – Stručni tim škole – kinodvorana

2. sat: 4. d – Biologija, umjesto 1. sat – 309

3. sat: 1. c – Stručni tim škole – kinodvorana

3. sat: 3. a – Likovna umjetnost – 309

3. sat: 3. c – Sociologija – 230

4. sat: 4. e – Stručni tim škole – kinodvorana

4. sat: 2. e – Glazbena umjetnost – 309

4. sat: 3. a – Sociologija – 315

5. sat: 1. b – Biologija, umjesto 6. sat – 221

6. sat: 1. b – Sat razrednika, umjesto 7. sat – 209

7. sat: 4. d – ide doma