Zamjene za utorak, 27. 2. 2024.

1. sat: 3. b – ne dolazi

2. sat: 3. b – Matematika – 323

2. sat: 3. d – Fizika – 309

3. sat: 3. c – Stručni tim škole – kinodvorana

3. sat: 3. d – Glazbena umjetnost, umjesto 1. sat – 314

3. sat: 4. a – Sat razrednika, umjesto 1. sat – 309

4. sat: 2. d – Glazbena umjetnost – 309

4. sat: 3. c – Sat razrednika, umjesto 7. sat – 312

5. i 6. sat: 3. b – Informatika

5. sat: 3. a – Glazbena umjetnost – 230

5. sat: 3. c – Sociologija, umjesto 6. sat – 208

6. sat: 1. d – ide doma

6. sat: 2. a – Stručni tim škole – kinodvorana

7. sat: 2. a – ide doma

7. sat: 2. b – Stručni tim škole – kinodvorana