Zamjene za petak, 16. 2. 2024.

1.i 2. sat: 4. c – ne dolazi

3. sat: 1. e – Geografija, umjesto 1. sat – 309

3. sat: 1. b – Povijest – 314

3. sat: 3. d – Stručni tim škole – kinodvorana

4. sat: 1. b – Glazbena umjetnost – 314

4. sat: 3. a – Biologija – 211

4. sat: 4. d – Stručni tim škole – kinodvorana

6. sat: 4. d – idu doma

6. i 7. sat: 4. c – idu doma

7. sat: 3. a – idu doma

7. sat: 3. b – idu doma