Zamjene za srijedu, 14. 2. 2024.

1.sat: 1. c – ne dolazi

1.i 2. sat: 3. d – ne dolazi

3. sat: 1. e – Likovna umjetnost – 317

3. sat: 3. c – TZK

4. sat: 1. a – Sat razrednika, umjesto 1. sat – 317

5. sat: 1. a – Latinski jezik – 317

5. sat: 1. b – Stručni tim škole – 318

5. sat: 2. c – Matematika, umjesto 7. sat – 208

6. sat: 1. c – Stručni tim škole – 314

6. sat: 2. e – Hrvatski jezik, umjesto 7. sat – 230

7. sat: 3. b – idu doma