Zamjene za petak, 9. 2. 2024.

4. sat: 1. a – Povijest, umjesto 6. sat – 310

4. sat: 1. f – Glazbena umjetnost – 322

4. sat: 2. d – Biologija – 209

4. sat: 3. b – Sat razrednika, umjesto 6. sat – 309

4. sat: 3. d – Povijest, umjesto 7. sat – 213

4. sat: 4. c – Matematika – 318

4. sat: 4. d – Sat razrednika, umjesto 6. sat – 228

4. sat: 4. e – Engleski jezik – 230

5. sat: 1. f – TZK , umjesto 6. sat

5. sat: 3. d – Engleski jezik – 318

5. sat: 3. e – Matematika – 230

6. sat: 1. b – Matematika – 318

6. sat: 2. e – Fizika – 213

6. sat: 3. b – Engleski jezik, umjesto 7. sat – 320

6. sat: 4. c – Sat razrednika, umjesto 7. sat – 228

6. sat: 3. d – idu doma

6. i 7. sat: 1. d – idu doma

6. i 7. sat: 1. f – idu doma

6. i 7. sat: 2. a – idu doma

6. i 7. sat: 2 . b – idu doma

6. i 7. sat: 4. a – idu doma

6. i 7. sat: 4. b – idu doma

7. sat: 2. e – idu doma

7. sat: 3. a – idu doma

7. sat: 3. e – idu doma