Zamjene za petak, 2. 2. 2024.

1.sat: 2. d – ne dolaze

1.sat: 4. b – ne dolaze

2. sat: 4. a – Politika i gospodarstvo – 320

2. i 3. sat: 2. b – Informatika

3. sat: 1. c – Matematika – 309

3. sat: 2. e – Hrvatski jezik – 320

4. sat: 1. c – Njemački jezik – 320

4. sat: 1 . d – Glazbena umjetnost – 211

5. sat: 1. a – Pedagoška radionica – Stručni tim škole – 320

5. sat: 2. b – Kemija – 221

6. sat: 1. f – Pedagoška radionica – Stručni tim škole – 314

6. sat: 4. d – ide doma

6. sat: 3. b – ide doma

7. sat: 1. b – ide doma

Konverzacijski engleski (fakultativni) kod prof. Morduš neće se održati.

Badminton (fakultativni) kod prof. Karapandža neće se održati.