Zamjene za petak, 22. 12. 2023.

1.sat: 2. a – ne dolazi

2. sat: 3. c – Kemija, umjesto 1. sat – 322

3. sat: 1. a – Glazbena umjetnost – 209

4. sat: 2. a – Latinski jezik, umjesto 6. sat – 323

4. sat: 2. d – Biologija – 209

5. sat: 2. d – Matematika – 209

5. sat: 3. b – Engleski jezik, umjesto 7. sat – 310

6. sat: 3. d – Geografija – 221