Zamjene za ponedjeljak, 4. 12. 2023.

2. sat: 1. b – Glazbena umjetnost – 211

3. sat: 1. a – Biologija – 323

4. sat: 1. b – Informatika (obje grupe)

4. sat: 1. e – Biologija – 323

4. sat: 3. e – Geografija – 221

5. sat: 1. a – Engleski jezik – 213

5. sat: 1. b – Fizika – 208 (obje grupe)

5. sat: 3. c – Likovna umjetnost – 315

6. sat: 1. e – soc. pedagoginja Ž. Gregorin – 213