Zamjene za petak, 15.9.2023.

1. i 2. sat: 2. d – ne dolazi

1. sat: 2. a – dio razreda koji ima Vjeronauk – ne dolazi

3. sat: 4. a – Politika i gospodarstvo – 216

4. sat: 4. a – Matematika (redovna nastava)