Zamjene za ponedjeljak, 19. 6. 2023.

3. sat: 2. a – stručni tim škole

4. sat: 2. e – stručni tim škole

4. sat: 3. d – glazbena umjetnost – 320

5. sat: 2. b – TZK, umjesto 1. sat

5. sat: 2. e – matematika – 208, umjesto 7. sat

6. sat: 2. a – ide kući

6. sat: 2. d – ide kući