Zamjene za srijedu, 3.5.2023.

1. i 2. sat: 1.e – ne dolazi

2. sat: 2.e – njemački napredni – 322/ njemački početni – 320, umjesto 1. satž

3. sat: 2.a – glazbena umjetnost – 320

3. sat: 2.c – psihologija – 230, umjesto 2. sat

3. i 4. sat: 4.e – matematika (izborna) – 318/216

4. sat: 2.c – vjeronauk (dio razreda) – stakl./ etika (dio razreda) – 230

4. sat: 3.b – kemija – 318

5. sat: 4.e – TZK

6. sat: 1.c – matematika – 211

6. sat: 1.d – ide kući

7. sat: 1.c – ide kući

 

Za učenike 3. razreda neće se održati izborna nastava Engleski jezik 6. i 7. sat.