Zamjene za srijedu, 19.4.2023.

1. sat: 2.b – ne dolazi

1. i 2. sat: 3.c – ne dolazi

2. sat: 1.b – TZK

3. sat: 4.a – glazbena umjetnost – 222, umjesto 1. sat

4. sat: 4.a – likovna umjetnost – 222, umjesto 7. sat

4. sat: 4.f – povijest – 208

5. sat: 4.f – biologija – 208

5. sat: 3.e – hrvatski jezik – 312

6. sat: 1.b – ide kući

6. sat: 4.e – ide kući