Zamjene za petak, 3.3.2023.

1. sat: 2.b – ne dolazi

1. sat: 3.b – ne dolazi

1. sat: 4.f – ne dolazi

1., 2., 3.  sat: 3.a – ne dolazi

2. sat: 2.a – fizika – 214

2. sat: 2.c – SRZ (Kap dobrote) – 318

3. sat: 4.b – hrvatski jezik – 221, umjesto 1. sat

4. sat: 4.b – njemački jezik – 221

4. sat: 4.c – SRZ (Kap dobrote) – 317

5. sat: 3.b – hrvatski jezik – 312

5. sat: 4.b – filozofija – 222