Zamjene za četvrtak, 2.3.2023.

3. sat: 2.d – hrvatski jezik – 213, umjesto 1. sat

3. sat: 4.c – fizika – 208

4. sat: 3.d – hrvatski jezik – 310

4. sat: 4.c – likovna umjetnost – 213

5. sat: 2.e – geografija – 309, a 3.b (biologija) u 320

5. sat: 4.f – informatika – inf. učionica

6. sat: 2.c – ide kući