Zamjene za srijedu, 15.2.2023.

1. i 2. sat: 2.c – ne dolazi

4. sat: 2.e – hrvatski jezik – 217, umjesto 1. sat

5. sat: 2.e – glazbena umjetnost – 211, a 4.d (povijest) u 217

6. sat: 2.a – ide kući

7. sat: 4.e – ide kući