Zamjene za ponedjeljak, 23.1.2023.

1. sat: 4.c – ne dolazi

1., 2. i 3. sat: 2.a – ne dolazi

3. sat: 2.c – latinski jezik – 323

4. sat: 1.a – engleski jezik – 222

4. sat: 2.a – vjeronauk (stakl.) i etika (315) – umjesto 1. sat

5. sat: 1.a – stručni tim škole – 222

6. sat: 1.b – ide kući

7. sat: 1.c – dio razreda (njemački jezik) – ide kući