Zamjene za utorak, 20.12.2022.

1. i 2. sat: 1.a – ne dolazi

4. sat: 3.c – likovna umjetnost – 213, a 2.c (engleski jezik) u 322

5. sat: 2.d – SRZ – stručni tim škole