Zamjene za sutra, 9.12.2022.

2. sat: 2.b – SRZ (stručni tim škole) – 309

2. sat: 4.e – SRZ (stručni tim škole) – 323

5. sat: 1.c – hrvatski jezik – 312

6. i 7. sat: 3.b (dio učenika – informatika) – ide kući