Zamjene za ponedjeljak, 5.12.2022.

1. sat: 1.d – dio razreda (njemački jezik) – ne dolazi

1. sat: 2.a – ne dolazi

2. sat: 3.c – matematika – 213, umjesto 1. sat

3. sat: 1.e – biologija – 208

5. sat: 1.a – latinski jezik – 322