27. Smotra Sveučilišta u Zagrebu

U okviru Školskog programa profesionalnog informiranja i usmjeravanja, obavijest za maturante i maturantice te zainteresirane učenike i učenice ostalih razreda o održavanju 27. Smotre Sveučilišta u Zagrebu.

Smotra Sveučilišta održava se od 10. do 12. studenoga 2022. na Zagrebačkom velesajmu.

Na Smotri će se predstaviti 31 fakultet i 3 akademije umjetničke akademije Sveučilišta u Zagrebu.

Više o programu Smotre na poveznici: http://smotra.unizg.hr/fileadmin/smotra2022/index.html