Zamjene za ponedjeljak, 24.10.2022.

1. sat: 1.b – ne dolazi

2. sat: 1.b – SRZ (stručni tim škole)

3. sat: 1.a – kemija – 222

4. sat: 1.a – SRZ (stručni tim škole)

6. sat: 2.d – ide kući