Stručni ispiti iz glazbene umjetnosti

Agencija za odgoj i obrazovanje imenovala je  I. gimnaziju u Zagrebu  sjedištem Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita za nastavnike  glazbene umjetnosti Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko- zagorske županije, Koprivničko- križevačke županije, Sisačko- moslavačke županije i  Bjelovarsko- bilogorske županije.

Predsjednica ispitnog povjerenstva je viša savjetnica za glazbenu kulturu i glazbenu umjetnost Daria Kurtić, prof. (daria.kurtic@azoo.hr).

Ostali su članovi ispitnog povjerenstva:

doc.dr.sc. Nikolina Matoš, pročelnica VIII. Odsjeka za glazbenu pedagogiju Odsjeka za glazbenu pedagogiju, Muzička Akademija u Zagrebu, ispitivač metodike

Kristina Vladušić, prof., nastavnica glazbene umjetnosti, I. gimnazija u Zagrebu, mentor na stručnom ispitu

Dunja Marušić Brezetić, prof., ravnateljica I. gimnazije u Zagrebu, članica Ispitnog povjerenstva

Martina Šobar, prof., nastavnica hrvatskog jezika i književnosti, I. gimnazija u Zagrebu, članica Ispitnog povjerenstva

Ljubazno molimo da svoj dolazak mentorici u školu na konzultacije na vrijeme najavite elektroničkom poštom kristina.vladusic(at)skole.hr koja će vam dati sve potrebne informacije.

Mentorica će vas u dogovoreno vrijeme primiti i pomoći vam savjetima i prijedlozima oko izvedbe javnog sata nakon što ukratko izložite kako ste zamislili održati svoj sat.

Na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje u Zagrebu mogu se pogledati svi Pravilnici i Zakoni koji služe za pripremu polaganja stručnog ispita. U tijeku je CKR odgoja i obrazovanja. Molimo vas da redovito pratite stranice MZO i novosti koje se događaju u području obrazovanja.

Svakako ne zaboravite pitati mentoricu za specifičnosti razreda u kojem izvodite ogledni sat.

I. gimnazija  u glazbenoj  učionici ima pristup brzom internetu, LCD projektor, mini-liniju i svu ostalu tehniku neophodnu za uspješnu izvedbu nastavnog sata.

Ispit se prijavljuje najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka (u slučaju ponovnog polaganja ispita ili dijela ispita, potrebno je poslati prijavnicu zajedno s dokazom o plaćenim troškovima). Dokumentacija kojom se prijavljuje stručni ispit propisana je člankom 14. Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu. Prijavi je potrebno priložiti i dokaz o plaćenim troškovima.

Na stručni ispit obvezno ponesite kopiju uplatnice.

Popis prijavljenih pristupnika za pojedini ispitni rok s naznakom datuma, vremena, mjesta i škole u kojoj će se održati stručni ispit objavljuje se na internetskoj stranici Agencije za odgoj i obrazovanje (www.azoo.hr)  najkasnije 8 dana prije početka održavanja stručnog ispita. U istom vremenu od mentora možete saznati nastavnu temu/jedinicu za ogledni sat.

U slučaju obavljanja pripravničkoga staža u statusu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnoga odnosa ili u slučaju ponavljanja dijelova stručnoga ispita ili ispita u cijelosti potrebno je uz prijavu ispita priložiti dokaz o plaćenim troškovima.

Opću uplatnicu treba popuniti sljedećim podacima:

PRIMATELJ:   I. gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, 10010 Zagreb
IZNOS UPLATE: prema iznosima za pojedine dijelove ispita ili ispit u cijelosti
IBAN ŠKOLE: HR6123600001101444360
U pozivu na broj navedite svoj OIB.

Troškovi stručnog ispita su  586 kn.

Troškovi stručnog ispita po dijelovima iznose:
– pisani dio, praktični dio i usmeni dio ispita = 586 kn
– pisani dio i usmeni dio ispita = 415,80 kn
– praktični dio i usmeni sat = 475,20 kn
– usmeni dio ispita = 237,60 kn

Za dodatna pitanja o uplati možete se obratiti u računovodstvo I. gimnazije na broj telefona: 01/6601-665.

Cjelovita obavijest o polaganju stručnoga ispita za pojedini ispitni rok objavljuje se na internetskoj stranici Agencije za odgoj i obrazovanje – www.azoo.hr, najkasnije 8 dana prije početka održavanja stručnih ispita. Pristupnici se nakon pročitane obavijesti o stručnom ispitu trebaju e-poštom javiti nadležnoj savjetnici.

Svim pristupnicima želimo uspješno polaganje stručnog ispita.

 

Napomena:

  • PRISTUPNICI NEĆE MOĆI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOGA ISPITA AKO NE DOSTAVE SVU POTREBNU DOKUMENTACIJU ( I  POTVRDU O PLAĆANJU TROŠKOVA) U AGENCIJU ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE . DOKUMENTACIJA MORA BITI OVJERENA ŽIGOM ŠKOLE I UZ POTPIS RAVNATELJA
  • AKO PRISTUPNIK NIJE U MOGUĆNOSTI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOGA ISPITA, DUŽAN JE O TOME OBAVIJESTITI ŠKOLU KOJA GA JE PRIJAVILA ZA POLAGANJE.
  • ŠKOLA JE DUŽNA POSLATI DOPIS AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE (ZEMALJSKOM POŠTOM) S OBRAZLOŽENJEM RAZLOGA ZBOG KOJEG PRISTUPNIK NIJE PRISTUPIO POLAGANJU 7 DANA PRIJE ISPITNOG ROKA UTVRĐENOG PRAVILNIKOM.