Sudjelovanje volonterki Prve na Danu otvorenih vrata

U subotu 4. 6. 2022. članice Volonterskog kluba Ema Čuljak i Karolina Jularić (2.E), te Marta Predrijevac (2.b) i Tia Turčin (2.d) volontirale su na info pultu Volonterskog kluba i upoznale osmaše, zainteresirane za nastavak srednje škole u I. gimnaziji, s radom i aktivnostima Volonterskog kluba škole. Volonterke Elena Jukić (1.c) i Elena Novak (1.D) dale su doprinos informiranju osmaša o održavanju Otvorenog dana škole,  sudjelujući u distribuciji letaka u osnovne škole Novog Zagreba.

           

Volonterke Prve na Otvorenom danu škole