Zamjene za srijedu, 11. 5. 2022.

1. sat: 4.d – ne dolaze

1. i 2. sat: 4.c – ne dolaze

1. i 2. sat: 2.d – ne dolaze

2. sat: 2.e – ne dolaze

3. sat: 3.d – psihologija

3.  i 4. sat: 2.e – geografija

4. sat: 2.c – slobodan sat

5. sat: 1. b – glazbeni

5. sat: 1.d – povijest

6. sat: 3.a – psihologija

6. sat: 3.c – idu kući

6. sat: 3.d – biologija

6. sat: 4.a – PiG

6. i 7. sat: 4.b – geografija

7. sat: 1.b – idu kući