Zamjene za srijedu, 6. 4. 2022.

1. i 2. sat: 2.e – ne dolaze

3. sat: 3.c – fizika

4. sat: 2.d – slobodan sat

4. sat: 4.c – fizika

5. sat: 1.c – dio slobodan sat (E)

5. sat: 2.d – TZK

5. sat: 3.e – fizika

5. sat: 4.c – engleski

6. sat: 3.b/3.f – dio slobodan sat (E)

6. sat: 3.r –  izborna bio – idu kući

7. sat: 3.b – idu kući